Bell Schedules
Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:30 AM 8:24 AM 54 min
Tutoring 7:30 AM 8:24 AM 54 min
Period 1 8:30 AM 9:28 AM 58 min
Period 2 9:34 AM 10:32 AM 58 min
Period 3 10:42 AM 11:40 AM 58 min
Period 4 11:46 AM 12:44 PM 58 min
Lunch 12:44 PM 1:18 PM 34 min
Period 5 1:24 PM 2:22 PM 58 min
Period 6 2:28 PM 3:26 PM 58 min
Period 7 3:32 PM 4:28 PM 56 min
Tutoring 3:32 PM 4:28 PM 56 min
Tuesday Bell Schedule (occurring every week)
Description / Period Start Time End Time Length
Professional Development 7:30 AM 8:50 AM 80 min
Period 1 9:00 AM 9:47 AM 47 min
Advisory 9:53 AM 10:27 AM 34 min
Period 2 10:33 AM 11:20 AM 47 min
Period 3 11:26 AM 12:13 PM 47 min
Lunch 12:13 PM 12:47 PM 34 min
Period 4 12:53 PM 1:40 PM 47 min
Period 5 1:46 PM 2:33 PM 47 min
Period 6 2:39 PM 3:26 PM 47 min
Tutoring 3:32 PM 4:28 PM 56 min
Minimum Day Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:08 AM 38 min
Period 2 9:14 AM 9:52 AM 38 min
Period 3 9:58 AM 10:36 AM 38 min
Break 10:36 AM 10:48 AM 12 min
Period 4 10:54 AM 11:32 AM 38 min
Period 5 11:38 AM 12:16 PM 38 min
Period 6 12:22 PM 1:00 PM 38 min