Bell Schedules
Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:30 AM 8:24 AM 54 min
Tutoring 7:30 AM 8:24 AM 54 min
Period 1 8:30 AM 9:27 AM 57 min
Period 2 9:33 AM 10:30 AM 57 min
Period 3 10:40 AM 11:37 AM 57 min
Period 4 11:43 AM 12:40 PM 57 min
Lunch 12:40 PM 1:14 PM 34 min
Period 5 1:20 PM 2:17 PM 57 min
Period 6 2:23 PM 3:20 PM 57 min
Period 7 3:26 PM 4:20 PM 54 min
Tutoring 3:26 PM 4:20 PM 54 min
Tuesday Bell Schedule (occurring every week)
Description / Period Start Time End Time Length
Professional Development 7:30 AM 8:50 AM 80 min
Period 1 9:00 AM 9:46 AM 46 min
Advisory 9:52 AM 10:30 AM 38 min
Period 2 10:36 AM 11:22 AM 46 min
Period 3 11:28 AM 12:14 PM 46 min
Lunch 12:14 PM 12:44 PM 30 min
Period 4 12:50 PM 1:36 PM 46 min
Period 5 1:42 PM 2:28 PM 46 min
Period 6 2:34 PM 3:20 PM 46 min
Tutoring 3:25 PM 4:00 PM 35 min
Minimum Day Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:08 AM 38 min
Period 2 9:14 AM 9:52 AM 38 min
Period 3 9:58 AM 10:36 AM 38 min
Break 10:36 AM 10:48 AM 12 min
Period 4 10:54 AM 11:32 AM 38 min
Period 5 11:38 AM 12:16 PM 38 min
Period 6 12:22 PM 1:00 PM 38 min